א. קורסים וסדנאות בתחום שפת גוף:
 
1.שפת גוף למנהלים

סדנת חובה עבור כל מנהל! האם מנהלי הארגון יודעים לקרוא את שפת גופם של האנשים שעמם הם באים במגע במסגרת עבודתם? האם הם יודעים מה באמת מרגישים וחושבים עליהם הכפופים להם, מנהליהם, הקולגות שלהם והלקוחות והספקים שלהם? עד כמה הם כנים עמם? האם הם מודעים לשדרים שמעבירה שפת גופם כלפי הכפופים להם, מנהליהם; הקולגות, הלקוחות והספקים שלהם? 

בסדנה "שפת גוף למנהלים" נלמדים כל הנושאים הנ"ל; וכן, נלמדים עקרונות שפת הגוף; זיהוי ואבחון מצבים רגישים, במישור הארגוני והאישי, באמצעות שפת גוף; שימוש נכון בשפת הגוף במגוון במצבים ניהוליים משמעותיים ורגישים, כגון: ישיבות שבהן נדונות החלטות חשובות, שיחות משוב, גיוס, פיטורין, ועוד; שידור דימוי ניהולי אפקטיבי; ועוד.


 
2.שפת גוף לאנשי מכירות

הסדנה שבלעדיה אנשי מכירות אינם מקצוענים!
 
האם עובדי המכירות בארגונך יודעים לקרוא את המסרים הבלתי-מילוליים של הלקוחות הפוטנציאליים שלהם? האם הם יודעים ליצור קשר בלתי מילולי מתאים עם הלקוחות הפוטנציאליים, בכדי ליצור תנופה לקראת מכירות  מוגברות? האם אנשי המכירות בארגונך מודעים לתחושות והמחשבות שהם מעוררים בלקוחות הפונציאליים בעת תהליכי המכירה? האם אנשי המכירות בארגונך יודעים להשתמש באופן מיטבי בשפת גופם שלהם ובשפת גופם של הלקוחות הפונטציאליים, בכדי למקסם את סיכויי והיקפי המכירות של ארגונך?

בסדנה "שפת גוף לאנשי מכירות" נלמד תחום שפת הגוף ככלי לאבחון טיפוסי לקוחות; זיהוי שלבי המכירה השונים ומגוון מצבי מכירה; ושימוש בשפת הגוף באופן מיטבי, בכדי למקסם את סיכויי המכירה ואת היקפה עבור כל לקוח פוטנציאלי נתון. בנוסף, בסדנה נלמדים זיהוי ותגובה נכונים במגוון מצבי מכירה, בהם: התנהגויות נסיגה והתנגדוית, התנהגויות קבלה והעצמתן, ועוד. 

 

3.שפת גוף במשא ומתן
 
האם עובדי ארגונך יודעים "לקרוא" היטב את הצד השני במהלך מו"מ? האם הם יודעים מה הם משדרים בעת משא ומתן? האם הם מזהים נכונה מה קורה עם הצד השני במהלך המשא ומתן? האם הם מסוגלים לזהות את מצבו דעתו ותחבולותיו באמצעות מחוות הגוף שלו וקול דיבורו?
 
בסדנה "שפת גוף במשא ומתן" נלמדים כל הנושאים הנ"ל, וכן: עקרונות שפת הגוף; אבחון סגנון המשא ומתן של הצד השני באמצעות שפת הגוף; התנהלות ותגובות מילוליות ובלתי-מילוליות מתאימות לסגנונות משא ומתן שונים של הצד השני; העברת מסרים לא מילוליים המקדמים את המשא ומתן והמותאמים לכל אחד משלבי המשא ומתן השונים באמצעות שפת הגוף; יישום עקרונות שפת הגוף במצבי משא ומתן השונים, בכדי לרכוש  יתרונות במהלך המשא ומתן ולהימנעות מכשלים, וכל זאת, להשגת תוצאות מיטביות במגוון מצבי משא ומתן. 
ב. קורסים וסדנאות בתחום מנהיגות וניהול:                 
             


1.עקרונות הניהול

 
בסדנה זו לומדים המשתתפים את מהותו של תפקיד הניהול ואת מיומנויות הניהול הקריטיות הנדרשות להצלחה בניהול; וכן, כלים מעשיים לניהול, הנעה וחניכת עובדים, כללי עשה ואל-תעשה בסיסיים בניהול, דרכי תקשורת מועילים עם כפופים, קולגות ומנהלים, וניהול חיי היומיום שלהם כמנהלים, כך שתפקיד הניהול יבוצע בהצלחה, תוך השגת תוצאות טובות יותר בפחות זמן, ופינוי זמן רב בלוח הזמנים של המנהל; השקעת אנרגיות מתאימות ואי התשה עצמית ושחיקה, כך שתפקיד הניהול לא יצרוך מהם זמן רב מדי, בד בבד עם ביסוסם תקשורת בין אישית טובה וסמכות ניהולית איכותית עם כפיפיהם, הגורמות להקטנת תחלופה, היעדרויות ומחלות, כתוצאה מתחושות חיוביות בצוות/ביחידה, ועוד. 

 
2.ניהול צוותים

בסדנה זו רוכשים המשתתפים את הידע הבסיסי החיוני עבור כל מנהל צוות. בתחילתה מתוודעים המשתתפים למהותו של מושג צוות עבודה; לאחר מכן נסקרים לעומקם תהליכים קבוצתיים מרכזיים המתקיימים בצוותים, שלחלקם השפעה מזיקה על תפקוד הצוות, ויילמדו דרכי ניהול למניעתם ונטרולם של תהליכים הרסניים אלו; כמו כן, יילמדו בקורס: דרכי פיתרון בעיות וקבלת החלטות בצוותים; סוגי דיונים קבוצתיים; תקשורת ניהולית; חניכת עובדים; עקרונות בניית צוות; וניהול קונפליקטים בצוות. 


3.קבלת החלטות בצוותים וניהול דיונים
 
בקורס נלמדים, בתחילה, קבלת החלטה באשר למידת שיתוף חברי הצוות בהחלטות שונות; תופעות המחבלות בתהליך קבלת החלטות איכותי בצוותים וטכניקות למניעתן (או הפחתתן); טכניקות ניהול דיונים ותהליכי קבלת החלטות בצוותים; תקשורת בין אישית בעת תהליכי קבלת החלטות בצוות; היחלצות ממבוי סתום ומאי הסכמות בעת דיונים בצוות. 
 
כמו כן, נלמדים בקורס מושגי סיכון בקבלת החלטות ומשמעותן על תהליכי קבלת החלטות בצוותים; תנאים המשפיעים על סיכויי כישלון ההחלטה; מודלים מרכזיים בתחום קבלת ההחלטות ומשמעויותיהם הניהלויות; וכשלים בקבלת החלטות ברמה היחיד ודרכי מניעתן בארגונים ובצוותים. 


4. מוטיבציה / הנעת עובדים

חוסר מוטיבציה של העובדים עלול להתבטא במגוון בעיות ארגוניות סמויות ומתוחכמות, שחלקן חריפות, כיוון שעובדים, פעמים רבות, אינם מצהירים בגלוי כי תפקודם הלקוי נובע ממוטיבציה ושביעות הרצון נמוכות שלהם ממקום עבודתם.

בקורס מעשי זה לומדים המשתתפים לזהות חוסר מוטיבציה בקרב עובדים; להבין את גורמי חוסר המוטיבציה של עובדים; ולהבין ולהפעיל אסטרטגיות פעולה מעשיות להעלאת מוטיבציה של עובדים – ברמת הארגון, היחידה ופונקצית משאבי אנוש בארגון, תוך הקניית תחושת משמעות בעבודה לעובדיהם, והעלאה משמעותית של תחושות שביעות הרצון והמחויבות הארגונית של העובדים.


5. מנהיגות

מנהיגות יעילה איננה תכונה מולדת בלבד, אלא מקבץ נרחב של דרכי חשיבה הרגשה והתנהגויות הניתנות לרכישה באמצעות לימוד ואימון. 

בקורס זה לומדים המשתתפים את מהותה של תופעת המנהיגות התורמת לארגון; לזהות סגנונות מנהיגות באופן כללי ולזהות ולפתח סגנון מנהיגות אישי המותאם לאישיותם ולצרכיהם; להפעיל דרכי השפעה וטכניקות מנהיגות מתאימות לסיטואציה הניהולית ולמצב הכפופים שלהם, תוך העלאת תחושות אמון, אחריות מחויבות והזדהות של עובדי הצוות. 


 
6.מיומנויות תקשורת בניהול 
 
תקשורת ניהולית היא אחת ממיומנויות הניהול הקריטיות. באמצעותה מעביר המנהל מסרים ומקבל אותם מכל דרגות הארגון והיחידה שעליה הוא ממונה; היא חיונית במיוחד בתהליכי קבלת החלטות בארגון; ממצבת את המנהל  ואת סגנון הניהול שלו בתוך הארגון ואף מחוצה לו; יוצרת ומשמרת את האקלים ארגוני הספציפי לארגון או ליחידה שעליה ממונה המנהל; והיא משפיעה רבות על עיצוב ושימור התרבות הארגונית. 

בקורס "מיומנויות תקשורת בניהול" לומדים המשתתפים את מהותו של תהליך התקשורת הניהולית, וניהולם היעיל של ערוצי התקשורת הניהולית; נלמדים במסגרתו הטמעת ערוצי התקשורת של המנהל בסגנון הניהול הייחודי שלו ובמטרותיו הניהוליות; ונלמדים במסגרתו עקרונות וטכניקות להעלאת אכות התקשורת הניהולית, והימנעות מכשלי תקשורת ארגונית. 


7. אינטליגנציה רגשית בניהול
 
לפני כשלושה עשורים הפך מושג האינטליגנציה הרגשית למושג מפתח במגוון תחומים, בהם תחום הניהול. מנהלים מצליחים מנהלים את יחידותיהם באמצעות מיצוי יכולות האינטליגנציה הרגשית שלהם, וכתוצאה, הם מפיקים מעובדיהם תפוקה גדולה במיוחד, תוך ששביעות הרצון של עובדיהם גדולה מאוד; ומנגד, רמת התנהגויות הנסיגה של עובדיהם (תחלופה, היעדרויות, איחורים, פגיעה מודעת ולא-מודעת במקום העבודה, ועוד) נמוכה במיוחד. 
 
בקורס "אינטליגנציה רגשית בניהול" לומדים המשתתפים את מרכיבי האינטליגנציה הרגשית, ומתרגלים את יישומם בחיי העבודה שלהם בכלל, ובתפקידם הניהולי בפרט, תוך לימוד ותרגול שימוש באינטליגנציה רגשית במגוון מצבים ניהוליים מאתגרים, בהם: מצבי לחץ, מצבי עימות, דינמיקה ארגונית מורכבת ומאתגרת, קבלת החלטות מלחיצה ומורכבת, ותקשורת ניהולית לא-אופטימלית. 

 
8.משוב ניהולי 
 
משוב ניהולי הוא תהליך מקצועי ואישי רגיש ורב-משמעות הן עבור העובד והן עבור המנהל. לאיכות תהליך המשוב השפעה רבה על תפקוד העובד, ועל שביעות רצונם ודימויים העצמי של העובד והמנהל כאחד, והיא עשויה להגביר את מוטיבצית העובד ואת איכות תפקודו ותרומתו לארגון - או להפך. 
 
בקורס זה לומדים המשתתפים את מהותו של תהליך המשוב הניהולי על שלביו השונים; ונלמדים ומתורגלים במסגרתו טכניקות ניהול תהליך המשוב, ועקרונות למיצוי פוטנציאל שיפור תפקוד העובד. בקורס ניתנת התייחסות למגוון מצבים רגישים העלולים להתרחש במסגרתו, בהם: עימות ואי הסכמה של העובד על הערכת המנהל אותו; אדישות העובד לתהליך המשוב וזיהוי גורמים אפשריים לה; הסכמה אוטומטית ועקרה של העובד למשוב הניתן, ועוד. 
 
ד"ר חגי אורנשטיין מעביר מזה שנים רבות בהצלחה רבה הרצאות, קורסים וסדנאות במגוון מסגרות.

כל הקורסים והסדנאות המפורטים להלן, אינם רק מעשיים חשובים ומועילים (לעיתים הם אף חיוניים לתפקוד ניהולי וארגוני תקין), אלא הם גם חוויות מרתקות ומהנות, המבוססות על התפיסה, שאין סתירה בין רצינות, עומק ויעילות לבין הנאה ושמחה. 

בכל הקורסים והסדנאות נעשה שימוש באופני הוראה חווייתיים מגוונים – נוסף על הרצאות פרונטליות – בהם עבודה קבוצתית, סימולציות (משחקי תפקידים), סרטים לימודיים, ועוד, שבאמצעותם מתרגלים המשתתפים את החומר הנלמד, ומפנימים אותו. 

הקורסים והסדנאות מועברים באופן בונה ומעצים את המשתתפים בהם, תוך התייחסות מתאימה ומכבדת לשונות היכולות והכישורים של המשתתפים בהם.  

ד"ר אורנשטיין מתאים את הקורסים והסדנאות לצרכי הארגון ולפרופיל המשתתפים ולידע הקודם שרכשו, בכדי למקסם את תועלת הארגון ועובדיו. 

להלן מגוון הקורסים והסדנאות: 
ג. קורסים וסדנאות בתחום משא ומתן


1. ניהול משא ומתן - הלכה למעשה

 
עובדים מנהלים משא ומתן באופן שוטף במהלך עבודתם, ובהתאם לכך, יכולת ניהול המשא ומתן שלהם קובעת במידה רבה את איכות תפוקתם הכללית ואת שביעות רצונם בעבודה – הן במישור המקצועי והן במישור החברתי-רגשי, היות ויכולת גבוהה בניהול משא ומתן מאפשרת, במקרים רבים, השגת מטרות מקצועיות ואישיות בד בבד עם יצירה או שמירה על יחסי אנוש טובים ומניעת קונפליקטים לא מחויבי המציאות.

בקורס "ניהול משא ומתן" רוכשים הלומדים ידע מקצועי בניהול משא ומתן, לרבות: שלבי המו"מ וכללים ברורים כיצד לפעול בכל אחד מהשלבים; זיהוי ושיפור סגנון המשא ומתן האישי; כלי תכנון וניתוח למיקסום פוטנציאל ההישגים מהמו"מ; טכניקות להיחלצות ממצבי מבוי בתום, משבר וקונפליקט, כאשר אלו מתרחשים; וכל אלו – תוך שמירה על תקשורת ויחסים טובים, ככל האפשר, עם הצד השני במו"מ. 2. אינטליגנציה רגשית במשא ומתן 

לפני כשלושה עשורים הפך מושג האינטליגנציה הרגשית למושג מפתח במגוון תחומים, בהם תחום המשא ומתן. מנהלי משא ומתן מצליחים משתמשים במלוא יכולות האינטליגנציה הרגשית שלהם, וכתוצאה, הם מצליחים להגיע לתוצאות מעולות במשא ומתן, תוך בנייה ושמירה על מערכת יחסים מצוינת עם הצד השני למו"מ. 

אינטליגנציה רגשית במשא ומתן הוא קורס מתקדם ומעמיק במשא ומתן, המיועד למנהלים ועובדים, המנהלים משאים ומתנים רבים במסגרת עבודתם, והמעוניינים להרחיב ולהעמיק את הידע ויכולות המשא ומתן שלהם, תוך הבנה מעמיקה של המתרחש בשדה הסוער של המשא ומתן, בו, פעמים רבות, מוטלים על כף המאזניים אינטרסים חשובים ורגשות בעוצמה גבוהה. 

במהלך הקורס לומדים המשתתפים את מושג האינטליגנציה הרגשית, ואת האופנים הרבים שבהם הוא מתבטא ומשפיע על המשא ומתן ותוצאותיו; ומתורגלים שלבי המשא ומתן וסגנון ניהול המו"מ של המשתתפים, תוך שיקוף ושיפור יכולות האינטליגנציה הרגשית שלהם, ויישומם במסגרת המצבים המורכבים שמשאים ומתנים מזמנים לצדדים. 

במהלך הקורס רוכשים המשתתפים מיומנויות מעשיות בניהול מו"מ, תוך חיבור הידע לעולם המעשה. 


 
3. שפת גוף במשא ומתן 
 
האם עובדי ארגונך יודעים "לקרוא" היטב את הצד השני במהלך מו"מ? האם הם יודעים מה הם משדרים בעת משא ומתן? האם הם מזהים נכונה מה קורה עם הצד השני במהלך המשא ומתן? האם הם מסוגלים לזהות את מצבו דעתו ותחבולותיו באמצעות מחוות הגוף שלו וקול דיבורו?
 
בסדנה "שפת גוף במשא ומתן" נלמדים כל הנושאים הנ"ל, וכן: עקרונות שפת הגוף; אבחון סגנון המשא ומתן של הצד השני באמצעות שפת הגוף; התנהלות ותגובות מילוליות ובלתי-מילוליות מתאימות לסגנונות משא ומתן שונים של הצד השני; העברת מסרים לא מילוליים המקדמים את המשא ומתן והמותאמים לכל אחד משלבי המשא ומתן השונים באמצעות שפת הגוף; יישום עקרונות שפת הגוף במצבי משא ומתן השונים, בכדי לרכוש  יתרונות במהלך המשא ומתן ולהימנעות מכשלים, וכל זאת, להשגת תוצאות מיטביות במגוון מצבי משא ומתן. 
ד. קורסים וסדנאות בתחום מכירות
 

1. אינטליגנציה רגשית במכירות

לפני כשלושה עשורים הפך מושג האינטליגנציה הרגשית למושג מפתח במגוון תחומים, בהם תחום המכירות. מוכרים מצליחים משתמשים במלוא יכולות האינטליגנציה הרגשית שלהם, וכתוצאה, הם מצליחים להגיע לתוצאות מכירה מעולות, תוך יצירת שביעות רצון ונאמנות גבוהות של הלקוח, ובנייה ושמירה על מערכת יחסים מצוינת עמו בטווח הארוך. 

הקורס אינטליגנציה רגשית במכירות מיועד לשפר את יכולות המכירה של המשתתפים, באמצעות הסתייעות באינטליגנציה הרגשית שלהם, ובמהלכו לומדים המשתתפים את מושג האינטליגנציה הרגשית, על מרכיביו השונים, ומתרגלים את יישומו על מגוון סוגי מכירה ומצבים מתאגרים שהמכירות מזמנות. 

הקורס מקנה למשתתפים בו יכולות משופרות לנהל את תהליך המכירה באמצעות גיוס האינטליגנציה הרגשית שלהם, להתנהל ולהביע את עצמם באופן המגדיל את סיכויי הצלחת המכירה, להתנהל ולהתבטא באופן מותאם עבור מגוון טיפוסי לקוחות, להפוך את המוצר/שירות ואת החברה לאטרקטיביות יותר עבור הלקוחות, להתגבר על התנגדויות של לקוחות, להגדיל את שביעות רצונם, ולהגדיל את סיכויי הפיכת הלקוח ללקוח חוזר, הממליץ בחום על המוצר והחברה בפני מכריו. 
2. שפת גוף לאנשי מכירות

הסדנה שבלעדיה אנשי מכירות אינם מקצוענים!
 
האם עובדי המכירות בארגונך יודעים לקרוא את המסרים הבלתי-מילוליים של הלקוחות הפוטנציאליים שלהם? האם הם יודעים ליצור קשר בלתי מילולי מתאים עם הלקוחות הפוטנציאליים, בכדי ליצור תנופה לקראת מכירות  מוגברות? האם אנשי המכירות בארגונך מודעים לתחושות והמחשבות שהם מעוררים בלקוחות הפונציאליים בעת תהליכי המכירה? האם אנשי המכירות בארגונך יודעים להשתמש באופן מיטבי בשפת גופם שלהם ובשפת גופם של הלקוחות הפונטציאליים, בכדי למקסם את סיכויי והיקפי המכירות של ארגונך?

בסדנה "שפת גוף לאנשי מכירות" נלמד תחום שפת הגוף ככלי לאבחון טיפוסי לקוחות; זיהוי שלבי המכירה השונים ומגוון מצבי מכירה; ושימוש בשפת הגוף באופן מיטבי, בכדי למקסם את סיכויי המכירה ואת היקפה עבור כל לקוח פוטנציאלי נתון. בנוסף, בסדנה נלמדים זיהוי ותגובה נכונים במגוון מצבי מכירה, בהם: התנהגויות נסיגה והתנגדוית, התנהגויות קבלה והעצמתן, ועוד. 
קורסים וסדנאות

קורסים וסדנאות שפת גוף

      קרא עוד...

קורסים וסדנאות מנהיגות וניהול

      קרא עוד...

קורסים וסדנאות משא ומתן

      קרא עוד...

קורסים וסדנאות במכירות

      קרא עוד...

 
Web Design: Edna Ricklin Studio
ד"ר חגי אורנשטיין
פסיכו-פוליטיקה  |  ניהול  |  שפת גוף
טל:  08-860-5550    דוא"ל: chagay@ccho.co.il