הרצאות למנהלים

1. אסרטיביות ניהולית

אסרטיביות היא מיומנות חשובה עבור כל אדם, אך עבור מנהלים – היא מיומנות קריטית! מנהלים רבים, לאור חוסר הבנה השורר בציבור הרחב, מפרשים אסרטיביות באופן שגוי, ולפיכך, הם יוצרים, שלא במתכוון, אווירה שאינה מיטבית בקרב העובדים והמסגרות הארגוניות הכפופים להם. אווירה זו עלולה לגרום תפקוד לא מיטבי על העובדים, ולתוצאות ארגוניות שליליות נוספות. מנהלים אחרים, המפרשים באופן שגוי את המושג אסרטיביות, אינם מצליחים להניע את עובדיהם באופן נחוש מספיק, בשל חששות מהפעלת סמכות-יתרה.

בהרצאה יילמד המונח "אסרטיביות" באופן כללי, והמונח הממוקד יותר – "אסרטיביות ניהולית", ויילמדו בה כלים ברורים ליישומה האפקטיבי, תוך מתן דוגמאות למצבים מחיי העבודה המאתגרות כל מנהל, המצריכות הפעלת אסרטיביות ניהולית.


2. מנהלי צוותים מעולים – מה הסוד שלהם?

בארגונים רבים קיימים צוותים, שמנהליהם גורמים להם למוטיבציית עבודה רבה ולרמת ביצוע גבוהה מהממוצע בארגון. בצוותים אלו, קיימת אווירה מצוינת, תוך שהעובדים מעוניינים לעבוד בכפיפות למנהל הצוות; לעיתים חלקם מוותרים על קידום, בכדי להמשיך לעבוד בכפיפות לאותו מנהל הצוות.

מה הסוד של מנהלי צוותים מעולים אלו? כיצד הם גורמים לעובדיהם להשקיע ככל יכולתם ולמצות את יכולותיהם לטובת הארגון? כיצד הם מתמודדים עם מגוון מצבים ניהוליים וצוותיים מאתגרים?

בהרצאה ייסקרו גורמי המפתח המהווים את "הסוד" של מנהלי צוותים מעולים, ויפורטו כלים מעשיים וברורים לניהול צוותים מעולים.


3. ניהול דיונים – לא מה שחשבת!

למרות שניהול דיונים מהווה פעולה שוטפת ושגרתית עבור מנהלים רבים, דיונים רבים אינם מביאים לתוצאות המקוות, ואף חלקם מתבררים לאחר מעשה כבזבוז זמן עבודה וכסף, כיוון שאינם מביאים לתוצאות המקוות, ואף חלקם מסתיימים בתחושות לא מיטביות עבור המשתתפים בהם. חלק מהדיונים אף גורמים למשתתפים בהם תחושות תסכול הקשורות הן למישור המקצועי והן למישור הרגשי-וחברתי.

לא כל המנהלים מודעים לכך, שבפני ניהול דיונים תקין עומדים מכשולים לא מעטים, ושלפיכך מנהלים זקוקים לידע מקצועי רלוונטי, שאינו תמיד נרכש במהלך הכשרת מנהלים. בהתאם לכך, בהרצאה יילמדו תפיסות ועקרונות היסוד בניהול דיונים, כיצד המנהל צריך לנהל אותם (לרבות כללי "עשה" ו"אל תעשה"), ומאלו מכשולים על המנהל להיזהר.

 
 
4. שיחות קשות – אבל אפשריות!

שיחות קשות הן שיחות קריטיות ורגישות בעלות פוטנציאל נפיץ, כיוון שהן נסובות על נושאים משמעותיים, רגישים וכואבים עבור אחד או יותר מהצדדים בשיחה. שיחות כאלו עשויות להיות: שיחות משוב וביקורת, שיחות "פנינו לאן", שיחות המיועדות לשנות חוזה רשמי או פסיכולוגי, שיחות שמטרתן להודיע הודעות בלתי נעימות במיוחד, ועוד.

שיחות קשות מתקיימות בין עובד לכפיף, בין מנהלים ועובדים באותו הדרג, או בין מנהלי ועובדי הארגון לבין עובדים חוץ-ארגוניים (כגון: ספקים ולקוחות).

ניהול שיחות קשות הוא מיומנות חשובה במיוחד עבור מנהלים, כיוון שניהול לא אופטימלי שלהן עלול לגרום לנזק תפקודי ורגשי ניכר – לכל המשתתפים בשיחות – נזק, שלעיתים הוא בלתי הפיך, היוצר פצעים רגשיים גדולים, שזמן ריפויו הוא לעיתים ארוך מאוד, ולעיתים הוא אף אינו מגליד לחלוטין לעולם. אין זה נדיר, ששיחות קשות המנהלות באופן לא אופטימלי פוגעות פגיעה אנושה במערכת היחסים בין השותפים לשיחה, ולעיתים אף ממוטטות את מערכת יחסים כולה.

 
האם את/ה ומנהלי ארגונך יודעים כיצד לנהל שיחות קריטיות אלה? בהרצאה זו נסקרים סוגי השיחות הקשות, ונלמדים עקרונות בסיסיים לניהולן, במטרה למנוע את הנזקים הפוטנציאליים הנ"ל, ולהגדיל משמעותית את סיכויי הצלחתן, לטובת כל המשתתפים בהן.
 
 
5. מנע/י כישלון ניהולי גדול בארגונך: לקחים ומסקנות ניהוליים מתהליכי קבלת ההחלטות של ההנהגה המדינית והצבאית של ישראל ערב מלחמת יוה"כ

מחקר עומק מקיף נערך בידי ד"ר חגי אורנשטיין, במטרה לעמוד על מאפייני הניהול והדינמיקות הפסיכולוגיות-ארגוניות, שהתקיימו בהנהגה המדינית והצבאית של ישראל ערב מלחמת יוה"כ. 

במחקר עלה, כי הדינמיקות הקבוצתיות ותהליכי קבלת ההחלטות של ההנהגה המדינית של ישראל ופיקוד הצבא ואגף המודיעין התאפיינו בדרכי ניהול ובתהליכים פסיכולוגיים ארגוניים הרסניים, אשר מנעו ממנה מלתפקד באופן מיטבי, ומלקבל את ההחלטות שנדרשו למניעת האסון, שנגרם כתוצאה מהיערכותו הלקויה של צה"ל בפתיחת המלחמה.

תוצאות המחקר הן יישומיות, ובידן לסייע למנהלים למנוע רבים מהכשלים הניהוליים שזוהו במחקר. 

בתחילת ההרצאה ניתן רקע היסטורי תמציתי, לרבות רקע ארגוני אודות המסגרות ונושאי התפקידים שנותחו במחקר, ולאחריו נסקרים הכשלים הניהוליים העיקריים שזוהו, ומוצעות דרכי ניהול מעשיות בכדי למנוע כשלים אלו בארגונך/יחידתך.

 
6. טעויות נפוצות שמנהלים עושים, והדרכים להימנע מהן

בין אם אתה מנהל בכיר או מנהל זוטר, מנהל ותיק או מנהל חדש יחסית, יתכן מאוד, שאתה מבצע טעויות ניהוליות רווחות.

טעויות אלה, קרוב לוודאי, גורמות לך שלא למצות את יכולות הניהול שלך: הן עלולות לגרום לביצוע לא אופטימלי של הצוות או היחידה שעליו אתה ממונה; להפחית מהמוטיבציה ומשביעות רצון של העובדים הכפופים לך; לגרום להתנהגויות לא מיטביות של עובדים, בהם: היעדרויות, איחורים ואולי אף חלילה, לפגיעה בעבודה; ואף עלולות להפחית מאיכות חייך ומאיכות חייהם של העובדים הכפופים לך.

בהרצאה יילמדו טעויות נפוצות כנ"ל והנזקים הנגרמים מהן, וייסקרו דרכים מעשיות למנוע אותן. 
הרצאות לעובדים ולקהל הרחב

1. בזאר פרסי ופצצות אטום – ניהול משא ומתן בראי שפת גוף 

נציגי איראן "סובבו על האצבע" את נציגי המעצמות במו"מ על הסכם הגרעין בשנת 2015.

אילו תרגילי מו"מ בדיוק ביצעו האיראנים לנציגי המעצמות? כיצד ניתן לזהות תרגילים אלו בשפת גופם של המשתתפים במשא ומתן? וכיצד ניתן להשתמש בידע זה, בכדי להשיג עמדת יתרון ולהימנע מנזקים במהלך משאים ומתנים שאנו מנהלים ביום יום?

בהרצאה מנותחים תרגילי המו"מ שביצעו האיראנים, תוך הבאת ראיות משפת גופם של נציגי הצדדים, ונגזרים מסקנות ולקחים מעשיים עבור מנהלי משא ומתן. 


2. אסרטיביות – לא מה שחשבת!

מהי אסרטיביות? הרבה מדברים על אסרטיביות, אך רק מעטים יחסית יודעים מהי באמת אסרטיביות, וכיצד ניתן להתנהג באופן אסרטיבי.

בהרצאה מוסבר מושג האסרטיביות, ונלמד במהירות ובקלות כיצד ניתן להתנהג באופן אסרטיבי, בכדי ליצור שיפור משמעותי בכל תחומי החיים.


3. "כפתורי הקסם" בקבלת החלטות  

כולנו מקבלים החלטות רבות כל יום, אולם, האם את/ה באמת מקבל/ת החלטות בצורה הטובה ביותר עבורך ועבור יקיריך/יקירייך?

לכולנו יש "כפתורי קסם" המאפשרים לנו להפוך למקבל החלטות מעולים, ובעצם, להפוך לאנשים חכמים הרבה יותר! המושג "קבלת החלטות" הוא מושג מסובך, אך ביצוע תהליך קבלת החלטות חכם הוא פשוט יותר ממה שרבים חושבים. בהרצאה מונגש המושג "קבלת החלטות" בצורה פשוטה, תוך מתן דרכים מעשיות ופשוטות – "כפתורי קסם" – להפוך מיידית למקבל החלטות טוב יותר בחיי העבודה ובחיים האישיים, על סמך ידע מחקרי ופרקטיקה ייעוצית.


4. ניהול משא ומתן – טעויות נפוצות ומניעתן

"עוד פעם זה קורה לי!": זה קורה לכולנו, רוב הזמן, ויחד עם זה קשה לנו להיגמל מהתנהגויות מסוימות שמזיקות לנו במהלך משא ומתן. מהן ההתנהגויות האלה? מה גורם להתרחשותן? מהן התוצאות שלהן? וכיצד ניתן ולהיגמל מהן פעם אחת ולתמיד?

בהרצאה "ניהול משא ומתן - טעויות נפוצות ומניעתן" ניתנות תשובות לכל השאלות הנ"ל; וכן, המלצות ברורות ופשוטות לניהול משא ומתן נטול טעויות הרסניות וכואבות מיותרות. 


5. משא ומתן – כך עושים את זה נכון!

למרות שמשא ומתן הוא אנרכיה בלתי צפויה, המלווה, לא פעם ברגשות בלתי-נעימים (כגון: חשש,  כעס, חשדנות), ניתן לנהל את רוב המשאים ומתנים באופן שיפיק עבורנו את מרב התועלות, תוך יצירת מערכת יחסים תקינה ואף משופרת עם הצד השני למשא ומתן. ניהול משא ומתן בצורה נכונה מאפשר לא רק להימנע מ"לשבור את הכלים" עם הצד השני למו"מ, אלא אף לשפר את הקשר העסקי או הבינאישי בין הצדדים, כך ששניהם אף ירצו להמשיך אותו, לטובתם.

בהרצאה נלמדים שלבי המשא ומתן השונים, לרבות טכניקות מתאימות לכל שלב, וכללי "עשה" ו"אל תעשה" פשוטים ברורים, שכל אחד יכול ליישם בחייו המקצועיים והאישיים.


6. סגנונות ניהול משא ומתן

לכל אדם סגנון ניהול משא ומתן, שבאמצעותו הוא מנהל את רוב המשאים ומתנים בחייו. סגנון המשא ומתן האישי קובע במידה רבה את התנהלות הצדדים במשא ומתן וקובע את תוצאותיו, והוא נובע ממאפייני אישיות ומפילוסופיית חיים.

בהרצאה "סגנונות ניהול משא ומתן" נסקרים ומוסברים סגנונות ניהול המשא ומתן המרכזיים, על יתרונותיהם וחסרונותיהם, והמשתתפים מזהים במהלכה את סגנון המשא ומתן האישי שלהם, כמו גם את סגנונות ניהול משא ומתן של מכריהם ועמיתיהם. בהרצאה לומדים הנוכחים לפתח סגנון משא ומתן אישי יעיל עבורם, וניתנים כללים ברורים לניהול משא ומתן עם כל אחד מסגנונות המשא ומתן, בכדי שהנושא והנותן ישיג תוצאות אופטימליות מהמשא ומתן, בד בבד עם גיבוש מערכת יחסים אופטימלית עם הצד השני למשא ומתן. 
ד"ר חגי אורנשטיין מעביר מזה שנים רבות הרצאות במגוון מסגרות, בהצלחה רבה.

כל ההרצאות המפורטות להלן, אינן רק מעשיות, חשובות ומועילות, אלא הן גם חוויות מרתקות, מעשירות ומהנות המלוות בהומור, ומבוססות על התפיסה, שאין סתירה בין רצינות, עומק ויעילות לבין הנאה ושמחה.

ההרצאות מבוצעות בשיתוף הקהל, הן מלוות בשקופיות ובדוגמאות מחיי היום יום ומחיי העבודה, והבנתן אינה מחייבת ידע מוקדם כלשהו.

ההרצאות מותאמות לצרכי הארגון ולפרופיל המשתתפים ולידע הקודם שרכשו, בכדי למקסם את תועלת הארגון ועובדיו מן ההרצאות.

להלן מגוון ההרצאות, בחלוקה להרצאות המיועדות לעובדים ולקהל הרחב, ולהרצאות ייעודית למנהלים: 
הרצאות לעובדים, למנהלים ולקהל הרחב
 
Web Design: Edna Ricklin Studio
ד"ר חגי אורנשטיין
פסיכו-פוליטיקה  |  ניהול  |  שפת גוף
טל:  08-860-5550    דוא"ל: chagay@ccho.co.il